კლავიატურის კლავიშების დანიშნულება
» F1 — F12 — ფუნქციონალური კლავიშები, სხვადასხვა პროგრამებში მუშაობენ სახვადასხვაგვარად გამოიყენება ასევე კომბინაციებში;
» ⇧ Shift + «ასო/ციფრი ან სხვა» — ცვლის რეგისტრს
» Caps Lock — რეჟიმი «დიდი ასოები» (ინთება ინდიკატორი);
» Num Lock — ციფრული კლავიატურის ჩართვა (ინთება ინდიკატორი);
» Scroll Lock — პრაქტილულად არსად არ მუშაობს (ინტება ინდიკატორი). MS DOS ში გამოიყენება ტექსტური კურსორის გადასაადგილებლად. Excel – იმ იშვიათ პროგრამათა რიგს მიეკუთვნება სადაც ეს კლავიში იგივე ფუნქციით მუშაობს
» Tab ⇆ — გადართვა შემდეგ ელემენტზე რომელიც იმართება კლავიატურიდან;
» Esc — დიალოგური ფანჯრების დახურვა, მენიუ, მოქმედების გაუქმება;
» Pause/Break — კომპიუტერის მუშაობის შეჩერება (DOS ში მუშაობს სულ, თანამედროვე ოპერაციულ სისტემებში კი მხოლოდ კომპიუტერის ჩართვისას);
კლავიატურის გლობალური კომბინაციები Windows XP -ში:
» Alt + ⇧ Shift + Tab ⇆ ან Alt + Tab ⇆ — აქტიური ფანჯრების გადართვა;
» Ctrl + Tab ⇆ — ერთი პროგრამის აქტიურ ფანჯრებსა და სანიშნეებს შორის გადართვა;
» Alt + F4 — აქტიური ფანჯრის დახურვა;
» Alt + Space — ფანჯრის სისტემური მენიუს გახსნა. მისი მეშვეობით შეიძლებადახურვა, „ჩაკეცვა-ამოკეცვა“, გადაადგილება და ზომის შეცვლა „მაუსის“ დახმარების გარეშე;
» Alt + ⇧ Shift და Ctrl + ⇧ Shift — ენების გადართვა;
» Ctrl + Alt + Delete —ხსნის ფანჯარას „დავალებების მენეჯერი“ ან “უსაფრთხო Windows-ი“;
» Ctrl + ⇧ Shift + Esc — ფანჯარა „დავალებების მენეჯერი;
» Win — „Start“ მენიუს გახსნა / დახურვა;
» Ctrl + Esc — „Start“ მენიუს გახსნა / დახურვა;
» Win + D — „ჩაკეცვა/აღდგენა“ ყველა ფანჯრის, ანუ გვიჩვენებს სამუშაო მაგიდას;
» Win + E — ხსნის ფანჯარას my computer;
» Win + R — RUN ბრძანებების ფანჯრის გახსნა („Start”>>RUN)
» Win + F — ფანჯარა კომპიუტერში ძებნისათვის;
» Win + L — კომპიუტერის დაბლოკვა;
» Win + M — ყველა ფანჯრის „ჩაკეცვა“ გარდა დიალოგურებისა;
» Win + Pause/Break — ხსნის ფანჯარას „სისტემა“; my computer>>properties
» Print Screen — გვაძლევს ეკრანის ფოტო ასლს ბუფერში . MS-DOS ში ნაწერების ამოსაბეჭდად;
» Alt + Print Screen — გვაძლევს აქტიური ფანჯრის ფოტო ასლს ბუფერში;
» Ctrl + C ან Ctrl + Insert — კოპირება ბუფერში;
» Ctrl + V ან ⇧ Shift + Insert — ჩასმა ბუფერიდან;
» Ctrl + X ან ⇧ Shift + Delete — ამოჭრა ბუფერში;
» Ctrl + Z — გაუქმება (უკან);
» Ctrl + Y — გაუქმება (წინ (აუქმებს Ctrl + Z ს));
» Ctrl + A — ყველა ობიქტის მონიშვნა;
» Ctrl + S — შენახვა;
» Ctrl + W — ფანჯრის დახურვა;
» Ctrl + R — განახლება (refresh);
» Ctrl + ←Backspace — სიტყვის წაშლა(შლის მარცხნივ);
» Ctrl + Delete — სიტყვის წაშლა (შლის მარჯვნივ);
» Ctrl + ← / → — კურსორის გადაადგილება სიტყვებზე უკან/წინ;
» ⇧Shift + Ctrl + ← / → — მონიშნავს სიტყვას მარჯვნიდან/მარცხნიდან;
» Ctrl + Home (End) — გადააადგილებს კურსორს ტექსტის თავში (ბოლოში);
» ⇧ Shift + Ctrl + Home (End) — მონიშნავს ტექსტის დასაწყისამდე (ბოლომდე);

» Alt + ← / → — უკან/წინ;
» ALT + D — მონიშნავს ტექსტს ბრაუზერის მისამართის ზოლში;
» ALT + „ორი დაწკაპუნება „მაუსის“ მარცხენა ღილეკზე“ — იხსნება ფანჯარა „თვისებები“;
» ALT + Tab⇆ — ხდის აქტიურს სხვა მოქმედ პროგრამას. გადასართავად დააჭირეთ Tab⇆ -ს რამდენიმეჯერ, არ აუშვათ ALT -ს.
» ALT + ESC — ააქტიურებს სხვა მოქმედ პროგრამას. ეკრანზე გამოჩენილი აქტიური პროგრამების გაშლა შეიძლება კლავიშით ↵Enter .
» Win + Tab⇆ — დავალებების პანელის ღილაკებს შორის გადართვა.


კლავიატურის კლავიშების დანიშნულებაSocialTwist Tell-a-Friend
0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Labels